BSO/VSO

Onze visie op het kind

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan ons om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te
stemmen op de behoeften van de kinderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Luisteren naar, in plaats van vertellen aan

Onze groepskrachten hebben een begeleidende rol. Wij proberen een omgeving te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen, zodat ze zichzelf kunnen zijn en ook nieuwe dingen durven te proberen. De groepskrachten kijken en luisteren naar de kinderen.

Als we opvangen dat de kinderen ergens mee bezig zijn als ze uit school komen, bijvoorbeeld iets uit het nieuws, helpen wij de kinderen om met die vraag aan de slag te gaan en het verder te onderzoeken.

Er wordt materiaal aangeboden om iets te maken, een computer om informatie te zoeken over een vraagstuk, een buitenspel om even uit te razen,een discussie waarbij de groepskracht alleen een sturende rol heeft. De kinderen mogen samen de regels vaststellen, dit wordt begeleid door een groepskracht, zodat ieder kind evenveel inspraak heeft in de manier waarop we met elkaar omgaan en de middag invullen. De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt ten alle tijden bij de ouders/verzorgers, wij sluiten hierbij aan. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk. Wij proberen zoveel mogelijk te investeren in een goede verstandhouding tussen Ziezo en de ouders.

//]]>