Welkom bij Ziezo!

Groeien kan een kind overal, maar écht tot bloei komen? Daar is meer voor nodig. Wij dagen kinderen uit, stimuleren hun zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het ontdekken wat hun talenten zijn. En dat doen wij het liefst zo veel mogelijk in de natuur. Onze kinderopvang is veel gericht op buiten zijn en buiten spelen.

Openheid

Ziezo kinderopvang is open over de werkwijze en denkt graag met u mee. Ook is er op Ziezo kinderopvang de ruimte voor ouders om met de kinderopvang mee te denken en ideeën aan te dragen, Ziezo BSO en Peuteropvang hebben een hele betrokken en actieve oudercommissies.

We bieden persoonlijke kinderopvang aan, waarbij uw gezin en uw kind centraal staan. Veiligheid, kleinschaligheid, warmte en knusheid, dat vinden we belangrijk.

Flexibiliteit

Het ruilen van dagen tijdens schoolweken is mogelijk binnen dezelfde maand.
Een middag is in principe niet te ruilen voor een vakantiedag. Wij kunnen uw aanvraag alleen
honoreren mits het kind-leidsterratio dat toestaat. We proberen anders gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Voor vakantiedagen gelden dezelfde voorwaarden als de schoolweken. Het is niet
mogelijk een vakantiedag te ruilen voor de middagen in de schoolweken. En mogen
vakantiedagen alleen geruild worden binnen dezelfde maand in dezelfde vakantie.

Sluitingsdagen van de BSO en Peuteropvang, Goede vrijdag en de dag na Hemelvaart, zijn te ruilen tegen een dag in een schoolweek of vakantie week binnen dezelfde maand.

We hebben een speelconstructie waardoor vriendjes of vriendinnetjes kunnen komen spelen. Hiervoor geldt wederom de regel wanneer  het kind-leidsterratio dat toestaat. Wij vragen de ouders van het spelende kind het kind weer op te halen om 16:00 uur. Het spreekt voor zich dat het gaat om een speelafspraak en geen verkapte opvang.

Hoge kwaliteit

Ziezo voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en heeft een pedagogisch coach om de kwaliteit in de praktijk te waarborgen. Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich in vrijheid en met uitdaging kunnen ontwikkelen.

Ziezo is Intermediair!

Ziezo bso  is Intermediair voor het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds.
www.jeugdcultuurfonds.nl – www.jeugdsportfonds.nl

Volg ons via Social Media