Beleid en documentatie

Beleid En Documentatie

Op deze pagina kunt u onze beleidstukken, inspectierapporten en protocollen vinden die onze gastouders gebruiken. Mocht u vragen hebben of mist u dingen, vraag het ons gerust!

Pedagogisch beleidsplan:

Pedagogisch beleidsplan BSO

Pedagogisch beleidsplan Peuteropvang

Algemene voorwaarden voor Ziezo:

Algemene voorwaarden

Inspectierapporten:

Ziezo BSO de Emma

Ziezo BSO de Rank

Ziezo BSO Ammerstol

Ziezo Peuteropvang

Medicatie gebruik en ziekte bij Ziezo Kinderopvang:

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol hoe te handelen bij ziek kind tijdens opvang

Klachten reglement

Betalingsvoorwaardes

Meldcode huiselijk geweld:

Onze meldecode heeft een keurmerk van de LVAK. Het Keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol(succesvol) hebben laten toetsen.

Wilt u meer weten over de LVAK kunt u hier klikken.

Ziezo kinderopvang heeft 3 geschoolde aandachtsfuncionarissen, die jaarlijks scholing volgen. De aandachtfunctionarissen van Ziezo kinderopvang scholen  hun collega’s in de meldcode en alles wat hierbij komt kijken.