Beleid en documentatie

Beleid En Documentatie

Op deze pagina kunt u onze beleidstukken, inspectierapporten en protocollen vinden die wij binnen Ziezo gebruiken. Mocht u vragen hebben of mist u dingen, vraag het ons gerust!

Pedagogisch beleidsplan:

Pedagogisch beleidsplan BSO

Pedagogisch beleidsplan peuteropvang Ammerstol en Rank

Algemene informatie over de diverse locaties:

Algemene informatie BSO de Rank , de Emma en de Kromme Draai

Algemene informatie peuteropvang de Rank

Algemene informatie peuteropvang de Kromme Draai

Algemeen veiligheids en gezondheidsbeleid:

Algemeen veiligheids en gezondheidsbeleid

Algemene voorwaarden voor Ziezo:

Algemene voorwaarden Brancheorganistie Kinderopvang

Aanvullende algemene voorwaarden Ziezo

Bitcare ouderportaal:

uitleg ouderportaal

Inspectierapporten:

Ziezo BSO de Emma

Ziezo BSO de Rank

Ziezo BSO Ammerstol

Ziezo Peuteropvang Ammerstol

Ziezo Peuteropvang Schoonhoven

Medicatie gebruik en ziekte bij Ziezo Kinderopvang:

Protocol medicatieverstrekking en medisch handelen

Protocol hoe te handelen bij ziek kind tijdens opvang

Protocol buitenspelen en uitjes

Protocol buitenspelen en uitjes

Vervoersprotocol, ophalen bij de scholen, routes buitenspeel locaties

vervoerprotocol , ophalen bij scholen en routes buitenspeel locaties

Klachten reglement

Klachten reglement

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Meldcode huiselijk geweld:

Onze meldecode heeft een keurmerk van de LVAK. Het Keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die hun protocol(succesvol) hebben laten toetsen.

Wilt u meer weten over de LVAK kunt u hier klikken.

Ziezo kinderopvang heeft een geschoolde aandachtsfuntionaris, die jaarlijks scholing volgen. De aandachtfunctionaris van Ziezo kinderopvang scholen¬† hun collega’s in de meldcode en alles wat hierbij komt kijken.