BSO

Ziezo bso’s  visie op het kind

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is. En ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan Ziezo bso om de omstandigheden te scheppen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door het aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Luisteren naar, in plaats van vertellen aan

Onze gekwalificeerde groepskrachten hebben een begeleidende rol. Ziezo bso probeert een omgeving te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen. Wanneer dit het geval is, kunnen ze zichzelf zijn en zullen dan ook nieuwe dingen durven te proberen. Onze groepskrachten kijken en luisteren naar de kinderen.

Als de groepskracht van Ziezo bso opvangt dat de kinderen met een item op school bezig zijn, bijvoorbeeld met iets uit het nieuws, helpt hij of zij de kinderen om met die vraag aan de slag te gaan en het verder te onderzoeken.

We bieden materiaal aan om iets te maken, een computer om informatie te zoeken over een vraagstuk, of een buitenspel om even uit te razen. Of bijvoorbeeld een discussie waarbij de groepskracht van Ziezo bso alleen een sturende rol heeft. De kinderen mogen dan samen de regels vaststellen, maar dit wordt begeleid door de groepskracht. Zo krijgt ieder kind evenveel inspraak in de manier waarop we met elkaar omgaan. De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt uiteraard altijd bij de ouders/verzorgers, en Ziezo bso sluit hierbij aan. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk. Ziezo bso probeert zoveel mogelijk te investeren in een goede verstandhouding tussen Ziezo en de ouders.