GGD inspectie

Toezicht en handhaving door de GGD

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op kwaliteit van de opvang en geeft de lokale GGD opdracht om inspecties uit te voeren. De GGD inspecteert verschillende kwaliteitsdomeinen, zoals de veiligheid, accommodatie en het pedagogisch beleid. De GGD schrijft na iedere inspectie een rapport dat wordt gepubliceerd op de website van de GGD en op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

De ondernemer is verplicht het rapport ook op de website van de opvang te plaatsen. In het inspectierapport geeft de GGD een advies aan de gemeente om al dan niet te handhaven. Wanneer een ondernemer niet voldoet aan de regels kan de gemeente besluiten tot het nemen van maatregelen. De onderwijsinspectie is verantwoordelijk voor de tweedelijns inspectie. Dit houdt in dat de onderwijsinspectie het toezicht door de GGD en de handhaving door de gemeente controleert. De onderwijsinspectie vormt een oordeel op basis van de jaarverslagen van de gemeente en heeft een signalerende functie richting het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bron: http://www.boink.info/boink-voor-ouders/kwaliteit. Ziezo voert jaarlijks een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid van onze lokatie en gezondheid en hygiëne. Hierdoor zorgen wij ervoor dat we aan alle wettelijke eisen voldoen en kunnen we de kwaliteit van Ziezo waarborgen.

Klik hier voor rapport nr. 1

Klik hier voor rapport 2014

Klik hier voor rapport 2015