Kindparticipatie

Kinderparticipatie

Ziezo vindt het erg belangrijk dat alle kinderen kunnen zeggen wat ze vinden, wat hun wensen zijn, welke activiteiten ze leuk vinden en dat er naar hen geluisterd wordt.

Tijdens elk eetmoment is er ruimte en tijd om ieder kind zijn of haar verhaal te laten doen. We bespreken dan ook welke activiteiten de kinderen zouden willen doen.

Één keer in de zes weken is er kinderraad. Meestal plannen we een hele week na elke vakantie. In deze week worden de regels met de kinderen doorgenomen en aangevuld en aangepast door de kinderen. Een aantal regels zijn vaste regels die Ziezo als basis meegeeft. De aanvullende regels komen uit de kinderen zelf.

Één keer per zes weken worden ook alle activiteitenwensen van alle kinderen verzameld en vastgelegd.  De pedagogisch medewerkers van verschillende locaties maken er een gezamenlijk activiteitenrooster van.

Ouders ontvangen dit activiteitenrooster ook zodat ze op de hoogte zijn van wat de kinderen op de BSO kunnen gaan doen. De activiteiten zijn nooit verplicht voor de kinderen.