Klachten

Klachten

We willen graag dat u méér dan tevreden bent over onze kinderopvang. Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht? De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat, of met de directie. U kunt ook de directie vragen te bemiddelen; deze is bereikbaar via het Ziezo telefoonnummer.

Komt u er niet uit in dat gesprek? Of wilt u direct een klacht indienen? Of heeft u juist een suggestie of wens die u wilt doorgeven? Dat kan door een mail te sturen naar Stefanie@ziejulliezo.nl

We raden u aan ook het Klachtenreglement

Geschillencommissie

Indien u niet tevreden bent over de klachtafhandeling dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. In sommige gevallen kunt u een klacht rechtstreeks aan hen voorleggen.  Voor meer informatie, bemiddeling en advies kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat verbonden is aan de Geschillencommissie.

Meer informatie leest in de Algemene voorwaarden