Privacy verklaring

Cookie- & Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ziezo Kinderopvang vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Ziezo Kinderopvang houdt zich in aan de eisen van de geldende privacy wetgeving.

Hieronder leest u meer over hoe Ziezo Kinderopvang omgaat met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen u ip-adres en niet u e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw domeinnaam maar niet u e-mailadres
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u raadpleegde om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site raadpleegt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op ziejulliezo.nl

De informatie wordt alleen intern gebruikt, via een beveiligd formulier op onze website met een SSL-formulier worden uw gegevens naar ons systeem Bitcare verstuurd, ze worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bedrijfsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde dropbox waarin niet automatisch ingelogd wordt.

Verstrekking aan derden
Ziezo Kinderopvang kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Ziezo Kinderopvang en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborging bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Ziezo Kinderopvang optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Bitcare afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Bitcare.

Voor het overige verstrekt Ziezo Kinderopvang alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa
Uw persoonsgegevens zullen alleen door Ziezo Kinderopvang of door Ziezo ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Ziezo Kinderopvang de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Uw rechten
U heeft het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun u aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 0643221848 of per e-mail via info@ziejulliezo.nl. Indien u jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door u ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun u contact opnemen via e-mail aan info@ziejulliezo.nl of per telefoon via 0643221848.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van u computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies hanteert Ziejulliezo.nl en voor welk doel?

Gebruik van noodzakelijke cookies
Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuwe bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Noodzakelijke cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt standaard niet meegegeven. Geeft u toestemming voor het gebruiken van uw IP-adres dan wordt uw websitebezoek geregistreerd tot op woonplaats-niveau. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social plug ins
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukus code die van Facebook, Twitter of andere social media platvormen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en andere social media platformen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met u (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in u browser kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Consumentenbond: Cookies verwijderen

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Your Online Choices: A guide to online behavioural advertising