Wie zijn wij

Ziezo en Ziejulliezo verzorgt buitenschoolse opvang en gastouderopvang vanuit een eigentijdse visie op de ontwikkeling en behoeftes van kinderen.

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan van de BSO.

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan van het GOB.

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan ons om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Dit doen we door het aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de kinderen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Openheid

Wij zijn open over onze werkwijze en denken graag met u mee. Ook is er op Ziezo ruimte voor ouders om met ons mee te denken en ideeën aan te dragen, wij hebben een hele betrokken en actieve oudercommissie.

Flexibiliteit

Door in overleg dagen te kunnen ruilen binnen dezelfde maand. Door het basispakket, in overleg, te kunnen aanvullen met extra dagen voor hetzelfde uurtarief.  Door gastouderopvang te bieden zodat ook kinderen tot 4 jaar bij ons terecht kunnen

Hoge kwaliteit

Ziezo voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en heeft een pedagogisch coach om de kwaliteit in de praktijk te waarborgen. Wij bieden kinderen een veilige omgeving waarin zij zich in vrijheid en met uitdaging kunnen ontwikkelen.

Een eerlijke en lage prijs

We rekenen met 40 schoolweken en 8 vakantiedagen per jaar bij 1 vaste dag buitenschoolseopvang in de week. U betaald voor onze gastouderopvang geen inschrijfkosten en geen bemiddelingskosten. We maken geen onnodige kosten voor de organisatie, waardoor de prijs laag zal kunnen blijven.