Wie zijn wij

Ziezo kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang en peuteropvang vanuit een eigentijdse visie op de ontwikkeling en behoeftes van kinderen.

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan van de BSO.

Klik hier voor ons pedagogisch beleidsplan van de Peuteropvang.

Elk kind is speciaal en bijzonder zoals hij of zij is en ieder kind heeft de drang om zich te ontwikkelen op zijn of haar eigen niveau en tempo. Het is aan ons om de omstandigheden te scheppen waarin we voldoen aan de voorwaarden voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Ziezo kinderopvang heeft een breed aanbod van materiaal, de inrichting van onze ruimte en de begeleiding af te stemmen op de behoeften van de kinderen in onze kinderopvang of BSO. Het buiten samen ontdekken en het buiten zijn is een belangrijk aspect van onze visie en beleid. Daarnaast vinden wij het belangrijk om positief te reageren en in te spelen op de behoeftes, mogelijkheden en initiatieven van ieder kind.

Openheid

Ziezo kinderopvang en BSO is open over de werkwijze en denken graag met u mee. Ook is er op Ziezo kinderopvang en BSO ruimte voor ouders om met ons mee te denken en ideeën aan te dragen, wij hebben een hele betrokken en actieve oudercommissies.

Flexibiliteit

Het ruilen van dagen tijdens schoolweken is mogelijk binnen dezelfde maand.
Een middag is niet te ruilen voor een vakantiedag. Wij kunnen uw aanvraag alleen
honoreren mits het kind-leisterratio dat toestaat.

Voor vakantiedagen gelden dezelfde voorwaarden als de schoolweken. Het is niet
mogelijk een vakantiedag te ruilen voor de middagen in de schoolweken. En mogen
vakantiedagen alleen geruild worden binnen dezelfde maand in dezelfde vakantie.

Sluitingsdagen van de BSO en Peuteropvang, Goede vrijdag en de dag na Hemelvaart, zijn te ruilen tegen een dag in een schoolweek of vakantie week binnen dezelfde maand.

We hebben een speelconstructie waardoor vriendjes of vriendinnetjes kunnen komen spelen. Hiervoor geldt wederom de regel wanneer  het kind-leidsterratio dat toestaat. Wij vragen de ouders van het spelende kind het kind weer op te halen om 16:00 uur. Het spreekt voor zich dat het gaat om een speelafspraak en geen verkapte opvang.

Hoge kwaliteit

Ziezo kinderopvang en BSO voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen voor de kinderopvang en heeft een pedagogisch coach om de kwaliteit in de praktijk te waarborgen. Ziezo kinderopvang en BSO biedt kinderen een veilige omgeving waarin zij zich in vrijheid en met uitdaging kunnen ontwikkelen.

Een eerlijke en lage prijs

Bij Ziezo BSO rekenen met 40 schoolweken en 12 vakantiedagen per jaar bij 1 vaste dag buitenschoolseopvang in de week. Bij Ziezo peuteropvang rekenen wij 40 schoolweken.
U betaald geen inschrijfkosten bij Ziezo kinderopvang. Ziezo kinderopvangt maakt geen onnodige kosten voor de organisatie, waardoor de prijs laag zal kunnen blijven.